REGLEMENT

Door je in te schrijven ga je akkoord met onderstaand reglement van Bunniks Ride:

 • Deelnemen aan Bunniks Ride doe je op eigen risico.

 • Je deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag is voldaan.

 • Deelnemen aan de tocht en toegang tot de verzorgingspost op de route is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.

 • Je deelname is persoonlijk en kan niet zonder overleg worden overgedragen aan een iemand anders.

 • Met het inschrijven verklaar je dat je voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond bent en dat je beschikt over een deugdelijke (race)fiets. Wees zeker nu verantwoordelijk en blijf bij (Corona) klachten dus thuis.

 • Het dragen van een helm is verplicht in ieder geval voor de wielrenners.

 • Bunniks Ride is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht met als doel geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

 • Als deelnemer ben je ‘een heer/dame in het verkeer’ en hou je rekening met andere weggebruikers. Je neemt geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn normaal van toepassing en die respecteer je uiteraard.

 • Als deelnemer denk je aan de natuur en het milieu. De organisatie zorgt voor voldoende afvalbakken bij de start, finish en de verzorgingspost. Deponeer daar je afval en niet ergens onderweg of in wegbermen.

 • Als deelnemer waak je over je eigen veiligheid, de veiligheid van de andere deelnemers en de veiligheid van de overige weggebruikers.

 • Het gebruik van volgauto‚Äôs of volgmotoren is verboden.

 • De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers.

 • Je volgt de aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en/of de organisatie uiteraard op.

 • Bij ongeoorloofd gedrag, het je niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie wordt je van verdere deelname uitgesloten.