26 december 2016

REGLEMENT

Bij inschrijving verklaar je dat je als deelnemer akkoord bent met onderstaand reglement:

 • Deelnemen aan de toertocht doe je geheel op eigen risico.
 • Je deelname is pas definitief als het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld plus een donatie voor het Prinses Maxima Centrum is voldaan.
 • Na het betalen van het inschrijfgeld kan het inschrijfgeld en de donatie niet meer worden geretourneerd.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingspost op de route is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • Je deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een ander.
 • Met het inschrijven verklaar je dat je voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond bent en dat je beschikt over een deugdelijke (race)fiets.
 • Voor wielrenners (75 en 100km) is het dragen van een valhelm tijdens de gehele toertocht altijd verplicht.
 • Het karakter van de tocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • Als deelnemer ben je “een heer/dame in het verkeer” en hou je rekening met alle andere weggebruikers: je neemt geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn normaal van toepassing en die respecteer je.
 • Als deelnemer respecteer je uiteraard natuur en milieu. De organisatie zorgt voor voldoende afvalbakken bij de start, finish en de verzorgingspost. Deponeer daar je afval en niet onderweg ergens in de natuur.
 • Als deelnemer waak je over je eigen veiligheid, de veiligheid van de andere deelnemers en de veiligheid van de overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s of volgmotoren is verboden.
 • De organisatie is in geen enkel geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van deelnemers.
 • Je volgt de aanwijzingen van politie, verkeersregelaars en/of de organisatie uiteraard op.
 • Bij ongeoorloofd gedrag, het je niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars en/of de organisatie wordt je van verdere deelname uitgesloten.